f

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o realizowanych przez BBI Development S.A. z siedzibą w Warszawie inwestycjach oraz aktualnościach dotyczących spółek z grupy BBI Development (w tym spółek powiązanych), a także przesyłanie zaproszeń na organizowane przez grupę BBI Development S.A wydarzenia. Tym samym, wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej spółek z grupy BBI Development za pomocą: poczty elektronicznej, telefonu. Zostałem poinformowany/a, że niniejszą zgodę mogę odwołać w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres rodo@bbidevelopment.pl lub pocztą tradycyjną na poniżej podany adres BBI Development S.A.

  Administratorem Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będzie: BBI Development S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2 /Bud. A P.2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033065, NIP: 5261022256 (dalej także jako „Spółka”). W BBI Development S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: rodo@bbidevelopment.pl.

  Dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, do czasu odwołania przez Państwa zgody oraz wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych.

  Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych.

  Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane innym odbiorcom, przy pomocy których przetwarzamy Państwa dane w powyższym celu, takim jak spółki z grupy BBI Development S.A., w tym podmioty powiązane, oraz podwykonawcy, we współpracy z którymi realizujemy inwestycje, organizujemy wydarzenia.

  Spółka nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

  Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, w tym poznać w szczegółach jak wykonywać swoje prawa, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności umieszczoną na stronie: http://bbidevelopment.pl/ lub prosimy o wiadomość na następujący adres e-mail: rodo@bbidevelopment.pl.

  Sprzedaż mieszkań

  Biuro Sprzedaży
  ul. Markowska 22
  lok. U4 (parter)
  Pon-Pt: 9.00 – 17.00

  T: (22) 337 17 71
  T: +48 500 290 195
  T: +48 504 742 528

  E: sprzedaz@bbidevelopment.pl