Z dziennika budowy

Już w 2017 roku powstanie tu lifestylowe centrum Warszawy. Tymczasem na Ząbkowskiej praca wre.

Trwa wylewanie stropu pomiędzy poziomami -1 i -2. Kopiemy coraz głębiej. Z placu budowy dziennie wyjeżdża 150 wywrotek urobku.

Zabytkowe fundamenty wzmacniamy metodą jet grouting, wpuszczając w szczeliny beton, który wiąże się z gruntem i dodatkowo wspiera konstrukcje budynku.

Dbamy o najmniejszy detal. Każda cegiełka zabytkowej elewacji budynku J jest zdejmowana, ręcznie myta i umieszczana z powrotem na swoim miejscu.

Koneser construction journal

In 2017 this will be the lifestyle centre of Warsaw.

We continue pouring the floor between the levels -1 and -2. We dig deeper and deeper. 150 dump trucks of soil are leaving the site every day.

The historical foundations are strengthened with  jet grouting method, letting extra concrete to the wall cracks and additionally supporting the construction of the building.

We take care of the smallest detail. Each historic brick  of the building J facade is removed, hand-washed and placed back in its place.