„Gazeta Wyborcza” o odczarowywaniu Pragi-Północ

Polecamy artykuł o tym, jak odczarowano Pragę i zdjęto z niej stygmat gorszej dzielnicy. ”Praga-Północ posiada wszystko to, aby nosić miano prestiżowej dzielnicy. Przebogata historia, dogodna lokalizacja i komunikacja z innymi częściami miasta to tylko kilka faktów, które przemawiają właśnie za nią. Do tego doszedł prestiż obecności w pobliżu takiej marki jak Google” – powiedziała Maria Musiałek z Grupy Emmerson SA ”Gazecie Wyborczej”.